طراحی سایت دبستان و پیش دبستان جاویدان

طراحی سایت دبستان و پیش دبستان جاویدان


Portfolio Description

دبستان و پیش دبستان تمام الکترونیک و هوشمند پیشرفته جاویدان

بر اساس اهدافی که در دبستان و پیش دبستان تمام الکترونیک و هوشمند پیشرفته جاویدان میباشد موارد ذیل جهت اجرا به تصویب رسیده است:
به منظور ارزیابی عملکرد و پیشرفت نوآموز در پایان هر فصل آزمون به عمل خواهد آمد و کارنامه آموزشی صادر خواهد شد.
فعالیت های ورزشی شامل ورزش صبحگاهی ، ژیمناستیک ، دفاع شخصی یا هاپکیدو ، اسپرت گیم ، ایروبیک ۱و ایروبیک ۲ و … متناسب با هر گروه سنی در برنامه گنجانده شده است.
آموزش مفاهیم الکترونیک و کلاسهای کودک الکترونیک (کامپیوتر)
دفترچه رابط بین والدین و معلم به صورت روزانه و آنلاین
آموزش زبان خارجه به صورت روزانه و اعطای مدرک رسمی پس از پایان دوره آموزشی
معاینه های لازم پزشکی
برگزاری اردوهای تفریحی ماهیانه و جشن ها و مراسم و اعیاد