مسیر راهنما

مسیر راهنما (Breadcrumb) چیست و چرا برای سئو مهم است ؟

مسیر راهنما (Breadcrumb) چیست و چرا برای سئو مهم است ؟ 🔻 مسیر راهنما (Breadcrumb) لینک های مسیریابی هستند که اغلب در پایین منو سایت های مختلف مخصوصا سایت های فروشگاهی مشاهده میکنید. این واژه از دو عبارت bread به معنای نان و crumbs به معنای خرده تشکیل شده که در...

Read more...