آموزش افزونه Code Snippets برای اضافه کردن کدهای سفارشی